Česká protipovodňová asociace
Czech Flood Protection Association
  • Česky
  • English

Vstup pro členy

jméno
příjmení
povodne.cz

Kontakt

Sídlo ČPPA:

Jeremiášova 870
155 00 Praha 5
 

Sídlo prezidenta ČPPA:

Ing. Jan Papež
Na Vyhlídce 1030/53
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 236 327
mobil: +420 602 415 448
janpapez@koordinace.cz

 

ONLINE povodňové stavy na řekách

Novinky

Konference Principy ochrany před povodněmi ve světě 2009

konferenceSoučástí doprovodného programu letošního ročníku byla mezinárodní konference zařazena na seznam oficiálních akcí českého předsednictví EU s názvem Principy ochrany před povodněmi ve světě 2009, kde se sešli odborníci ze 14 zemí Evropy, USA a Kanady, aby si navzájem vyměnili své zkušenosti z oblasti snižování povodňových rizik.

Mezi přednášejícími nechyběli lidé zodpovědní za ochranu měst jako je New Orleans, Winnipeg, Londýn, Rotterdam, Hamburk, Drážďany, Benátky, Petrohrad nebo třeba Praha či Ústí nad Labem. Dále byl na konferenci představen americký Národní protipovodňový program jeho samotným ředitelem, stejně jako poslední povodňová směrnice EU, o které přednášela přímo jedna ze spoluautorek. Konference Principy ochrany před povodněmi 2009 byla tak jedinečnou příležitostí pro odborníky z celého světa setkat se s kolegy a vyměnit si své znalosti a zkušenosti.

O akci řekli:

konference„Byli jsme ohromeni vaším předváděcím zařízením a schopností předvést různé protipovodňové techniky včetně mobilních protipovodňových stěn, valů plněných vodou, ochranných stavebních materiálů, čerpadel a dalších. Jedná se o vynikající způsob, jak ukázat různé způsoby povodňové ochrany jako součást systematického přístupu ke snižování škod způsobených povodněmi.“

Karren Durham-Aguilera ředitelka Task Force Hope, Ženijní vojsko Armády Spojených států, New Orleans, USA

„Velmi jsem ocenil váš inovativní přístup, který používáte v bazénu, kde prezentujete velmi komplikovaná protipovodňová opatření způsobem snadno pochopitelným pro veřejnost.“

Andy Batchelor manažer pro řízení přílivových povodní na řece Temži, Londýn, Velká Británie 

„Byla to skvělá příležitost pro odborníky z mnoha zemí setkat se a prodiskutovat principy ochrany před povodněmi...... ....model řeky Labe s poldrem, záplavovým územím, plavební komorou je velmi zajímavým simulačním zařízením, bylo velmi přínosné moci toto zařízení vidět a vyslechnout si perfektně připravenou prezentaci.“

Rosa Mikhailenko vedoucí Oddělení životního prostředí a povodňového varovacího systému,  Petrohradské protipovodňové bariéry, Petrohrad, Ruská federace

22.7.2009
brno male
Vytvořilo ANAWE