Česká protipovodňová asociace
Czech Flood Protection Association
  • Česky
  • English

Vstup pro členy

jméno
příjmení
povodne.cz

Kontakt

Sídlo ČPPA:

Jeremiášova 870
155 00 Praha 5
 

Sídlo prezidenta ČPPA:

Ing. Jan Papež
Na Vyhlídce 1030/53
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 236 327
mobil: +420 602 415 448
janpapez@koordinace.cz

 

ONLINE povodňové stavy na řekách

Novinky

Ochrana před povodněmi Brno podzim 2012

V roce 2012 bude již tradičně součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně přehlídka protipovodňových opatření pod názvem Ochrana před povodněmi Brno podzim 2012.

Stejně jako v minulých letech čekají na návštěvníky expozice živé ukázky ochrany před povodněmi.

Návštěvníci se mohou těšit na tyto exponáty:
Příčinná srážka – přírodní povrch, nepropustný povrch, Vodní tok, stupně povodňové aktivity, poldr, rozliv do nivy, limnigrafická stanice, srážkoměr, varovné systémy pro varování obyvatel, plavební komora,
Transformace povodňové vlny – způsoby transformace povodňové vlny pomocí retenčních vlastností vodního díla,
Ochrana kanalizace pomocí zpětných klapek a pryžotextilních vaků,
Ochrana prostupů inženýrských sítí,
Ochrana nemovitostí v záplavovém území
– protipovodňová opatření u rodinného domu, ochrana dveřních a okenních otvorů, mobilní protipovodňová opatření,
Zařízení a materiál pro pomoc po povodni, sanitární zabezpečení, modulární stavby pro dočasné ubytování,
Dynamická ukázka – test vozidla v modelu řeky
(účinky přívalové povodně na osobní vozidlo) – 1 m vysoká přívalová vlna.

Ukázky probíhají ve speciálně upraveném bazénu před pavilonem "Z"
denně v časech 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 hod.,
poslední den veletrhu pak v 10:00, 11:30 a 13:00 hod.

27.8.2012
brno male
Vytvořilo ANAWE