Česká protipovodňová asociace
Czech Flood Protection Association
  • Česky
  • English

Vstup pro členy

jméno
příjmení
povodne.cz

Kontakt

Sídlo ČPPA:

Jeremiášova 870
155 00 Praha 5
 

Sídlo prezidenta ČPPA:

Ing. Jan Papež
Na Vyhlídce 1030/53
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 236 327
mobil: +420 602 415 448
janpapez@koordinace.cz

 

ONLINE povodňové stavy na řekách

Novinky

Zástupci měst a obcí ví, jak na povodně

Odborný seminář Činnost povodňových orgánů obcí, ORP a krajů

středa 22. dubna 2009, výstaviště Veletrhy Brno, a.s.

Ve středu 22.dubna se v rámci projektu Ochrana před povodněmi Brno 2009 uskutečnil seminář s názvem Činnost povodňových orgánů měst a obcí, kde si zástupci těchto institucí vyměňovali zkušenosti z řízení povodňových rizik. „Každá příležitost, kdy si navzájem můžeme vyměnit zkušenosti a poznatky z boje s povodněmi, je přínosem“, shrnuje význam semináře Mgr. Radek Brázda, starosta obce Troubky, které se staly symbolem povodní v roce 1997.

Seminář se skládal z deseti jednotlivých témat, závěrečným bodem programu byla praktická ukázka protipovodňových opatření v bazénu před pavilonem Z. Bezmála 50 zástupců měst a obcí se seznámilo na příklad s těmito tématy: Povodňový plán vlastníka nemovitosti jako základ konkrétní pomoci obyvatelstvu při povodni, vyrozumívání obyvatelstva pomocí SMS, činnost vodohospodářských dispečinků, náhrada poškozených a zničených mostů-mostní provizoria, dále kotvení plavidel za povodně nebo digitální povodňové plány a jejich využití.

Mezi přednášejícími se objevili zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí, o své zkušenosti se podělily i odborníci z Povodí Labe, Povodí Ohře a Státní plavební správy. Další zajímavou oblast v povodňové problematice odhalila zástupkyně Městského úřadu Beroun a starosta Troubek. O jeden z příspěvků se postaral i prezident České protipovodňové asociace, která celý seminář pořádala. Stejně jako předcházející seminář i ten středeční je zařazen mezi oficiální akce českého předsednictví EU.

22.4.2009
brno male
Vytvořilo ANAWE